Dokumentinnsyn til tingretten

Neste tirsdag skal Follo tingrett ta stilling til spørsmål om innsyn i e-post. En viktig påminnelse om at man kan gå til domstolen når man blir nektet tilgang til dokumenter.

Saken gjelder en e-post sendt fra Oslo kommune til en dommer i Oslo tingrett. Ifølge saksøker, som er en privatperson, skal e-posten være slettet fra Oslo tingrett. Saksøker er representert ved advokat Brynjar Meling og opplyser på Offentlighet sin spørrespalte at han har brukt over ett årsverk på saken. Han mener saken er en viktig påminnelse om at man kan gå til domstolen for å få stadfestet retten til innsyn, også når dokumentet ikke lenger eksisterer.

Han har imidlertid liten tro på at han noen gang får se den aktuelle e-posten: – Jeg får nok aldri se e-posten. Men alene det faktum at avsenderen og mottakerne faktisk må forklare seg i retten (uavhengig av hva de måtte huske) er viktig. Jeg hadde i det minste søksmålsadgang – og sannsynligvis bør også andre ha det. En kan med andre ord – i ytterste konsekvens – sette makt bak et innsynskrav – selv om dokumentene anføres å være slettet eller forlagt, skriver han på presse.no/offentlighet.

Saken er altså berammet i Follo tingrett kl 09:00-16:30 tirsdag 18. juni.