Dokumentasjon fra møte om utenriksoffentlighet

Her finner du Justisdepartementets presentasjon av bestemmelser i den nye offentlighetsloven som vil få betydning for retten til innsyn hos Utenriksdepartementet.

Mandag 24.11 hadde offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund et felles opplæringsmøte med Utenriksdepartementet om den nye offentlighetsloven som trer i kraft 1.1.2009. Under møtet redegjorde lovrådgiver Magnus Hauge Greaker fra Justisdepartementet for de bestemmelsene i den nye offentlighetsloven som vil bli mest relevante for saksbehandlingen til Utenriksdepartementet. Møtet var meget lærerikt og en viktig del av forberedelsen mot den nye loven.

Her finner du presentasjonen fra Justisdepartementet.

Spørsmål om den nye loven? Ta gjerne kontakt med offentlighetsutvalget ved Kristine Holm, 22 40 50 45 eller på e-post.