Den nye offentlighetsloven skal føre til mer åpenhet

Den nye offentlighetsloven innebærer at pressens og allmennhetens mulighet til innsyn er vesentlig utvidet på flere områder. Les Kommunal Rapports redegjørelse for de nye reglene.

I den nyeste utgave av Kommunal Rapport redegjør advokat Lars S. Alsaker fra advokatfirma DLA Piper Norway DA om hovedendringene i den nye loven.

De nye reglene innebærer at pressens og allmennhetens mulighet til innsyn er vesentlig utvidet, skriver advokaten. Han understreker at loven er en viktig reform i retning mer offentlighet og kontroll med forvaltningen, og oppfordrer alle å sette seg inn i de nye reglene for å møte den nye virkeligheten. Les hele artikkelen på Kommunal-rapport.no –