Byrådet i Oslo lover lettere innsyn

Byrådet jobber nå med å få journalen lengre tilgjengelig på nett og utlegg av fulltekstdokumenter.

I et brev til Finanskomiteen lover byråd Torger Ødegaard bedring av innsynskårene på flere punkter. Postjournalene, som i dag kun er tilgjengelig på nettet i to måneder, skal gjøres tilgjengelig i ett år. Videre vil det bli startet et arbeid med utlegg av fulltekstdokumenter på Internett. Det presiseres i brevet at alle virksomheter i Oslo kommune vil bli orientert om det pågående arbeide i Byrådsavdelingen, og at målet er av alle virksomheter i Oslo kommune vil følge disse endringene. Brevet er et svar på brev fra komitemedlem Ivar Johansen, les mer her.