Bergen kommunen vurderer lobbyregistrering

Bergen kommune vurderer lobbyregistrering i Byrådet og Bystyrets organer. Neste mandag skal bystyret ta stilling til et privat forslag om lobbyregistrering fra AP-politiker og nestleder i komite for Helse- og sosial i Bergens Bystyre Hallgeir Utne Hatlevik.

Bergen kommune vurderer lobbyregistrering i Byrådet og Bystyrets organer. Neste mandag skal bystyret ta stilling til et privat forslag om lobbyregistrering fra AP-politiker og nestleder i komiteen for Helse- og sosial i Bergen Bystyre, Hallgeir Utne Hatlevik om å innføre lobbyregister for Byrådet og Bystyrets organer,

I november i fjor fremmet Hatlevik privat forslag om å opprette et lobbyregister for byrådet og bystyrets organer. I begrunnelsen viser han blant annet til at man gjennom innføringen av byparlamentarismen har overført en omfattende beslutningsmyndighet til Byrådet både som saksforbereder og iverksettende myndighet. «Administrative beslutningsprosesser som er tillagt byrådet er mindre gjennomsiktig enn politiske beslutningsprosesser. Særlig for bergenserne er det vanskelig å få innsyn og å holde oversikt», skriver Hatlevik, og minner om bergensernes rett til innsyn i de virkelige beslutnings- og påvirkningsprosessene. «Så å si alle bystyreorgan med beslutningsmyndighet har åpne møter, Byrådet har ikke det. Det er derfor viktig at alle har innsynsrett og at det er gjennomsiktighet(..)», utdyper han, før han går inn på hvordan et slikt register skulle organiseres.

Da forslaget ble fremmet, besluttet Forretningsutvalget å oversende saken til Byrådet for videre behandling. Byrådet går imot forslaget, og legger stor vekt på de vurderinger som ble gjort av Presidentskapet i forbindelse med behandlingen av innføring av lobbyregister på Stortinget. I tillegg mener Byrådet det ville bli vanskelig å gjennomfør og administrere et slikt register. Byrådet opplyser samtidig at de ser behovet for mest mulig åpenhet rundt beslutningsprosesser i kommunen, og viser i denne forbindelse til utlegging av ukesplan og at de jobber med å registrere alle henvendelser om møter som kommer på e-post. Også bystyredirektøren er skeptisk til forslaget og ha innstilt på at forslaget forkastes. Av innstillingen framgår det blant annet at direktøren frykter et slikt register vil komme i konflikt med regler om lagring og registrering av personopplysninger.