Ber Sivilombudsmannen granske Kulturdepartementet

Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg ber Sivilombudsmannen vurdere om departementet har brutt loven i ansettelsen av ny direktør for Kulturrådet.

Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg ber Sivilombudsmannen vurdere om departementet har brutt loven i ansettelsen av ny direktør for Kulturrådet. Utvalget mener Kulturdepartementet har brutt sentrale lovbestemmelser som skal sikre likebehandling og åpenhet rundt offentlig ansettelser.

I klagen hevder Presseforbundets Offentlighetsutvalg at departementets saksbehandling strider mot ulovfestede reglene om saksbehandlingen ved tilsettinger i offentlig stilling og at departementet, gjennom å fortsette prosessen etter at søknadsfristen er gått ut, har omgått offentlighetslovens krav om innsyn i søkerlister. Dette er alvorlig fordi den truer det grunnleggende prinsippet om ansettelser i det offentlige, heter det blant annet i klagen.

Utvalget understreker at saken har prinsipiell karakter ettersom den angår en praksis som kan være i ferd med å etablere seg for ansettelser i det offentlige, og at det derfor er helt nødvendig at Sivilombudsmannen griper inn.

Klagen til Sivilombudsmannen.