Ber om fritak fra ny innsynslov

Fjellinjen AS har søkt fylkeskommunen om midlertidig dispensasjon fra offentleglova.

I et eget brev til Fylkeskommunen ber Fjellinjen AS om midlertidig dispensasjon fra offentleglova. Selskapet, som er heleid av Oslo kommune, viser til praktiske problemer med å ta tak i dette nå ettersom selskapet er i ferd med å forberede overgang til nytt administrativt system i løpet av 2009. «Håndteringen av offentlighetsloven sine krav inn i dette systemet er ennå ikke avklart», skriver Fjellinjen AS ved administrerende direktør Jacob Trondsen. I lys av dette mener Trondsen at det «synes lite hensiktsmessig at Fjellinjen AS i en mellomperiode skal måtte bruke betydelig ressurser for å eventuelt tilpasse dagens administrative system».

Det er imidlertid liten hjelp å få hos Fylkeskommunen. I svarbrevet til Fjellinjen AS opplyser Fylkeskommunen at de ikke har hjemmel til å gi dispensasjon fra offentleglova:

«Da vi ikke har hjemmel til å gi dispensasjon fra offentlighetsloven, håper vi dere får løst saken på annen måte», avslutter Fylkeskommunen.