Bare to helseforetak åpne om feil

Kun to av 21 helseforetak offentliggjør beskrivelser av uønskede hendelser på nett. 11 foretak har ingen klare planer om å begynne med publisering.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Forbrukerrådet i september. Hendelser som medfører pasientskader, eller som kunne ha medført pasientskader, skal rapporteres til myndighetene, men det er altså de færreste helseforetak som per i dag gir allmennheten enkelt tilgang til slik informasjon.

Viktig ved sykehusvalg

I pressemeldingen fra Forbrukerrådet står det:

«Kun to av helseforetakene, Helse Bergen og Sykehuset i Østfold, offentliggjør i dag uønskede hendelser på sine hjemmesider. 11 av 21 helseforetak har ingen tidfestede planer for offentliggjøring av uheldige hendelser på sine hjemmesider. Fem har planer om publisering i nærmeste fremtid. Tre helseforetak har ikke svart på Forbrukerrådets undersøkelse.»

Tilgang til disse opplysningene er vesentlige i forbindelse med fritt sykehusvalg, og Sykehuset Østfold har påpekt at tilgjengeliggjøring bidrar til viktig folkeopplysning generelt.

Krev innsyn

Du kan uansett henvende deg til et sykehus, eller til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og be om å få rapporter om uønskede hendelser, noe Forbrukerrådet nå råder pasienter til å gjøre.