Åpner opp for innsyn i benådninger

Justiskomiteen vil gi samfunnet rett til innsyn i Regjeringens avgjørelser om benådning i straffesaker.

Justiskomiteen vil gi samfunnet rett til innsyn i Regjeringens avgjørelser om benådning i straffesaker etter grunnlovens § 20. Dette opplyser Norsk Redaktørforening i sitt nyhetsbrev denne uken.
Stortingstingets justiskomite avga tirsdag sin innstilling til en lovproposisjon om endringer i forvaltningsloven og straffegjennomføringsloven, slik at det åpnes for allment innsyn i Regjeringens avgjørelser om benådning i straffesaker. Spørsmålet om verdien av hemmelighold på dette området kom opp etter en avsløring i Dagens Næringsliv, om hvordan straffedømte kunne kjøpe seg til legerklæringer som ga lettelser i soning og benådninger. Komiteen skriver i innstillingen at den er enig med departementet i at innsynsretten skal gjelde opplysninger som forteller om en navngitt domfelt eller bøtlagt er benådet eller ikke, og hvilken reaksjon vedkommende blir benådet til. Innsynsretten vil gjelde uten tidsbegrensning ettersom benådning kan skje når som helst etter at en dom har falt.