Åpenhetstinget 2013

Lær deg de viktigste verktøyene for kritisk gravejournalistikk. 26. september er det igjen tid for Offentlighetsutvalgets Åpenhetsting!

Torsdag 26. september arrangerer Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg det årlige Åpenhetstinget – et heldagsseminar om offentlighet og innsyn. Få tips om hvordan du får innsyn i politiet, hvordan du anker et referatforbud, hvordan du søker i postjournalen og hvordan du klager over hemmelighold.

I tillegg vil vi lansere resultatene fra en tilsvarende undersøkelse som åpenhetsindeksen i 2011, men på et annet, viktig område i norsk forvaltning.

Målet er å vise hvordan bruk av innsynsrettigheter enkelt kan gi tilgang til ekslusiv informasjon og de gode sakene.

Åpenhetstinget skal være på Høgskolen i Oslo og Akershus kl 10-16. Påmelding og mer utfyllende program kommer!