Åpenhet om avviksmeldinger

Pressens offentlighetsutvalg (POU) er et utvalg nedsatt av Norsk Presseforbunds styre for å sikre og styrke offentlighetsprinsippet i Norge. Utvalget avgir jevnlig uttalelser i spørsmål og saker som gjelder åpenhet og innsyn i samfunnet.

Pressens offentlighetsutvalg uttaler:
Pressens offentlighetsutvalg mener Trondheim kommune har utvist en forbilledlig åpenhetspraksis ved å gi innsyn i alle avvik med høy alvorlighetsgrad ved sykehjem og hjemmebasert omsorg. På bakgrunn av innsynskrav fra Adresseavisen praktiserte kommunen merinnsyn og ga ut samtlige rapporter om avvik, i anonymisert form. Dermed kan innbyggere og politikere i Trondheim kommune ha en åpen samfunnsdebatt om sykehjemskvaliteten og alvorlige avvik som vold, overgrep, trusler og feilmedisinering, på et informert og opplyst grunnlag.

Utvalget registrerer samtidig at Oslo og Bergen kommune fram til nå har valgt å holde tilbake de samme opplysningene, Oslo med henvisning til at disse er «interne dokumenter», mens Bergen oppgir at de ikke har systemer som gjør det mulig å utlevere. I Oslo dreier det seg om til sammen 6344 rapporter om alvorlige avvik som holdes hemmelig.

Slik utvalget ser det dokumenter dette en ulikhet i praktiseringen av åpenhet som er svært uheldig. Konsekvensene blir at innsikten og den uavhengige kontrollen av sykehjemstjenesten, avhenger av hvor i landet du bor. Dette er både ulogisk og udemokratisk, og det hindrer mediene i å ivareta sin kontrollfunksjon i store deler av landet.

Utvalget vil også advare mot å akseptere premisset om at åpenhet om feil vil føre til at ansatte og andre berørte, ikke tør melde fra. Tvert imot fører åpenhet ofte til at flere saker kommer opp, og at flere tør melde fra. Det er et ledelsesansvar å sørge for en kultur med aksept for at det gjøres feil, slik at ikke frykt hindrer ansatte i å rapportere videre.

Pressens offentlighetsutvalg vil oppfordre Oslo og Bergen kommune til å endre praksis på dette området, og tilrettelegge for at de blir like åpne om avvik i sykehjemstjenesten som Trondheim kommune.

NB – Oppdatering: Byråden i Oslo sendte i går ettermiddag ut pressemelding der de ber sykehjemsetaten om å starte arbeidet med å gi ut avviksmeldingene.

Kontaktpersoner:
Medlem i Offentlighetsutvalget, Lajla Ellingsen, 951 98 717.
Leder for Offentlighetsutvalget, Siri Gedde-Dahl, 975 25 118.