Anbefaler ikke full åpenhet om partienes pengebruk

Regjeringen ønsker ikke full åpenhet om inntekter og utgifter i forbindelse med valgkamper. I forslag til endringer i Partiloven anbefaler Fornyingsdepartementet kun rapporteringsplikt for innkomne bidrag i forbindelse med valgkamper, ikke for partienes utgifter.

Regjeringen ønsker ikke full åpenhet om inntekter og utgifter i forbindelse med valgkamper. I forslag til endringer i Partiloven anbefaler Fornyingsdepartementet kun rapporteringsplikt for innkomne bidrag i forbindelse med valgkamper, ikke for partienes utgifter.

Lovforslaget er en oppfølgning av kritikk fra Europarådets antikorrupsjonsgruppe, GRECO (Groups of states Against Corruption), som høsten 2008 gjennomførte en evaluering av partifinansieringen i Norge. Evalueringen endte i seks rekommandasjoner som alle gikk ut på å styrke innsynet i og kontrollen med partifinansieringen. Som oppfølgning av dette deltok Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR) som observatører i stortingsvalget og sametingsvalget. I september 2009 kom også OSCE/ODIHR med en rekommandasjon til Norge om mer åpenhet både rundt inntekter og utgifter i forbindelse med valgkamper. Tidligere i høst uttalte fornyingsminister Rigmor Aasrud til NRK.no at regjeringen tar kritikken fra Europarådet på alvor, og at de ville foreslå strengere regler for de politiske partiene der både inntekter og utgifter skal være offentlig.
Til tross for dette understreker altså departementet at de, av fem alternative modeller for hvordan Norge skal følge opp kritikken fra Greco, går inn for det forslaget som ikke innebærer offentliggjøring av partienes utgifter. Departementet ber samtidig om synspunkter på valg av modell, og hvilken tidsramme for rapporteringen som bør velges.

Frist for å komme med innspill er 17. februar 2011.

Les også:
Mer innsyn i partifinansieringen