Anbefaler hele dokumenter i OEP

- En automatisert løsning for publisering av hele dokumenter vil effektivisere arbeidet, og kan bidra til å gjøre forvaltningen mer åpen og gjennomskuelig.

Det skriver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i en ny rapport. Et lite antall dokumenter blir allerede publisert i fulltekst og lenket til i Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP), som er statlige virksomheters felles publiseringsportal for postjournaler. Men nå foreslår altså Difi å utvide ordningen, slik at prosessen med på publisere hele dokumenter automatiseres og gjøres enklere.

Fulltekstpublisering kan effektivisere både sendingen og behandlingen av innsynskrav, ettersom brukerne enkelt kan finne dokumenter som allerede er vurdert, og som det ikke er grunn til å unnta fra innsyn. Per i dag er det krevd innsyn nærmere 280 000 journalposter, og om lag 15 000 av disse postene har tre eller flere innsynsbegjæringer.

Direktoratet anbefaler en løsning der dokumentene blir liggende på nettsiden til hvert enkelt organ, men lenket til i OEP sentralt.

Rapporten er oversendt Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som vil foreta videre vurderinger i saken.