Alt fra Åpenhetstinget 2012

- Når vi gjennomgår lydlogger hender det at vi oppdager faktafeil i journalene, sa jurist Jostein Vist fra Sykehuset Østfold på Åpenhetstinget.

Medienes tilgang til lydlogg, lydopptak fra blant annet AMK-sentraler, brann og politi, var blant temaene som ble diskutert under