Advarer mot taushetsplikt for skatteregister

I en felles høringsuttalelse advarer Presseforbundet, Mediebedriftenes Landsforbund, Norsk Journalistlag, Fagpressen og SKUP mot forslaget fra Finansdepartementet om å innføre taushetsplikt for opplysninger i aksjonsrregisteret.

Forslaget har skapt sterke reaksjoner fra flere hold. Leder for Presseforbundets offentlighetsutvalg, Siri Gedde-Dahl, kalte deler av begrunnelsen departementet hadde for å foreslå taushetsplikt, for «det rene vås» i en kronikk i Dagens Næringsliv og viste til betydningen innsyn i aksjeopplysninger har, ikke bare for journalister, men også andre som vil sjekke eierforhold.

Også Justisdepartmenet er kritiske til forslaget, og stiller spørsmål både ved begrunnelsen, og med hvordan dette står seg opp mot internasjonale forpliktelser Norge har til å bekjempe korrupsjon og økonomisk kriminalitet, der gjennomsiktighet om reelle eiere er et viktig virkemiddel.

Presseorganisasjonene viser til at taushetsplikt for opplysninger i aksjeregisteret vil gjøre det vanskeligere for alle som av helt legitime grunner vil sjekke eierforhold, som feks. en forutrettet entreprenør eller tilbyder som vil ettergå konkurransen. Med henvisning til Aftenpostens avsløringer den senere tiden om svart arbeidskraft blant underleverendører, argumenterer organisasjonene med at det er viktig at feks. offentlige byggherrer kan få vite raskt hvem som egentlig eier hva når de skal vurdere hvem som skal få oppdrag.

I tillegg mener organisasjonene forslaget vil svekke journalisters mulighet til å kontrollere selskaper og personer på et område der det er stort behov for uavhengig kontroll.

Vedlagt i høringsuttalelsen ligger kommentar fra journalist og medlem av Presseforbundets offentlighetsutvalg, Vegard Venli, og kronikken fra Gedde-Dahl.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen.