70 prosent lønnsøkning på 10 år

Ved hjelp av innsyn i lønnsutgifter avdekket Budstikka en lønnsøkning på 70 prosent for Bærum-ordføreren.

Offentleglova gir rett til innsyn i politikerlønninger og lønn til offentlig ansatte. Dermed kunne Budstikka, ved journalist og medlem av Offentlighetsutvalget Hanne Wien, kreve en detaljert oversikt over hva og hvor mye politikerne mottak av honrarer og godtgjørelser i 2012. Wien fikk dette uten problemer. – Jeg bare viste til at jeg har fått dem ut før, konstaterer hun.
Tall fra 2003 hadde hun gjennom innsyn i godtgjørelsesreglementet, Dermed hadde avisa nok materiale til å kunne sammenligne og konstatere en økning på 70 prosent blant politikerne. I Teknisk beregningsutvalgs årlige rapport fra mars 2013 fant hun så snittøkningen blant kommuneansatte fra 2002 til 2012, slik at hun også kunne sammenligne lønnsøkningen for poltikerne med lønnsøkningen for kommuneansatte.

Tallene resulterte i denne saken i Budstikka onsdag 17. april: