25 milliarder «unntatt offentlighet» i kommunene

1000 kommunale selskaper med ansvar for nær 25 milliarder kroner mangler ansatte, og må derfor ikke følge offentlighetsloven. Det viser en oversikt fra Kommunal Rapport.

Det er selskaper uten fast ansatte i administrativ stilling som er unntatt fra kravet om å følge offentlighetsloven. Kommunal Rapport har innhentet opplysninger om de kommunale selskapene og deres økonomi, og altså funnet at drøyt 1000 selskaper* med en samlet egenkapital i 2010 på 24,9 milliarder kroner, går inn under lovens unntak. Her inngår også en del selskaper med negativ egenkapital.

Vil ikke «evaluere»

Justisministeren skriver i brev til Kommunal-rapports journalist Vegard F. Venli at innholdet i regelen må «utvikles gjennom de konkrete spørsmål som oppstår i praksis», og at hun for øvrig ikke vil gi uttrykk for noen evaluering av enkeltbestemmelser i offentlighetsloven nå, men viser til at den skal evalueres innen stortingsperioden utløper i 2013.

Les saken på kommunal-rapport.no.

En halv milliard i stalige selskaper

Også 381* statlige selskaper slipper å følge offentlighetsloven på samme grunnlag. Disse har en samlet egenkapital på drøyt 586 millioner kroner.

*Tallene er hentet fra SSB og kontrollert mot bl.a. Brønnøysundsregistrene. Enkelte av selskapene vil kunne være unntatt offentlighetsloven direkte gjennom forskrift til loven, andre vil kunne være unntatt fordi de er i direkte konkurranse med private selskaper. Det er likevel antatt at dette vil gjelde et lite antall selskaper i oversikten.