22. juli-kommisjonen vil ha spesiallov om hemmelighold

22. juli-kommisjonen ber om å få en særlov som gir fullmakt til å gjøre unntak fra offentleglova når "særlige grunner" tilsier det. Presseorganisasjonene er svært kritiske til forslaget.

Kommisjonen mener gjeldende offentleglov er til hinder for at kommisjonen får all den informasjonen som er nødvendig for å foreta en skikkelig granskning. Derfor ber de om en særlov som gir kommisjonen myndighet til å unnta dokumenter utover det offentleglova gir hjemmel til.
Verne om varslere og enkeltpersoner som ikke vil stå fram hvis ikke de får løfte om konfidensialitet, er hovedargumentasjonen fra kommisjonens side.

Assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen er kritisk til forslaget og advarer i NRK Dagsrevyen 21 mot å vedta spesiallover hver gang vi skal undersøke noe som er ekstra interessant og ekstra ubehagelig. Han viser også til at kommisjonen allerede har en rekke bestemmelser i offentleglova som gir adgang til å unnta opplysninger. Se innslaget fra NRK Dagsnytt her (begynner etter ca 6 min).

Les mer om saken i Dagbladet og VG Nett.

Her er brevet fra kommisjonen tiil Justisdepartementet med forslag om ny særlov: