157 000 innsynskrav i fjor

I fjor mottok forvaltningen nesten 157 000 innsynskrav gjennom Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP). Nå skal publisering av dokumenter utredes.

Bare halvparten av dem som krever innsyn, er journalister, resten arbeider i det private næringsliv (22 %), i det offentlige (17 %), eller bedriver forskning (3 %). Det viser en undersøkelse gjennomført av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Direktoratet skal nå utrede muligheten for å gjøre dokumenter som ikke er unntatt offentlighet, tilgjengelige direkte gjennom systemet, slik at man slipper å bestille disse. Utredningen skal leveres Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) til høsten, ifølge Norsk Redaktørforening.