13.000 avslag fra departementene

I 2012 ga departementene avslag på 13.000 innsynskrav. Det viser en oversikt Aftenposten har laget.

Det betyr at omtrent hvert fjerde krav om innsyn i departementenes dokumenter, ble avslått. Arbeidsdepartementet avslår mest, tett fulgt av Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet.

Mest internt

Fra 2006 til 2012 har andelen avslag økt med 12, 8 prosent, skriver Aftenposten. Det er dokumenter som innhentes utenfra for internsaksforberedelse som unntas klart hyppigst. Denne begrunnelsen benyttes i merenn 36 prosent av avslagene. I tillegg begrunnes avslag med at dokumentet erorganinternt i mer enn 25 prosent av sakene.

Se tallene her:

.