Re: Voldgift

#17810
Christer Alexander Jenson
Gjest

At forvaltningsorganet er involvert i en voldgiftssak gjør intet spesielt for voldgiftssakens dokumenter.

Offentleglova § 18 åpner for unntak for rettssaksdokumenter, altså dokumenter som er utarbeidet i organets egenskap av part i rettssak. Rettssaksbegrepet inkluderer voldgiftssaker (jfr. JDs veileder s. 124, «skilsdom» er voldgift på nynorsk).

Partene i en voldgiftssak kan avtale taushetsplikt, jfr. voldgiftsloven § 5. Om slik avtale innebærer at voldgiftssaken henføres under den strengere regelen i offl § 13 er imidlertid ikke sikkert.