Re: Voldgift

#17812
Ingrid S. Torp
Gjest

Dette bestemmes gjennom voldgiftloven § 5:

Hvis ikke partene har avtalt noe annet for den enkelte sak, er voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens avgjørelser ikke underlagt taushetsplikt.

Utenforstående kan bare få være til stede under voldgiftsforhandlingene når og i den utstrekning det følger av avtale mellom partene.