Re: Varsel om innsyn?

#17318
Petimeteret
Gjest

I utgangspunktet vil ikke involverte i saken få beskjed om det innvilges innsyn/delvis innsyn. Noen ganger, dersom dokumentene inneholder taushetsbelagt informasjon, vil de bli forespurt før informasjonen utgis.

Det hender også i andre tilfelle at de involverte blir forespurt får dokumenter utgis, men dette er ikke noe som forventes.

De involverte må altså gjøre regning med at dokumenter blir utlevert, uten at de blir informert. Men dette gjelder altså ikke taushetsbelagt informasjon.