Re: unntak festivaler

#17274
Vegard Førland Venli
Gjest

Så vidt meg bekjent reguleres ikke festivalers virksomhet av noen egen lov. Derimot vil offentlighetslovens hovedregel på vanlig måte gjelde for følgende situasjoner:

– Der festivalen i seg selv driftes av en offentlig virksomhet (enten kommune eller selskap der det offentlige eier mer enn 50 prosent av aksjene)

– Der korrespondansen med arrangøren sendes til offentlig organ