Re: Uholdbar situasjon for OEP

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Uholdbar situasjon for OEP Re: Uholdbar situasjon for OEP

#18126
petimeteret
Gjest

Du har rett, det er bare 94 organisasjoner med i OEP ennå. De øvrige som Difi planlegger at skal med er:

Pulje 8, 1. kvartal 2012

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Norsk Akkreditering

Bioteknologinemnda

Norges forskningsråd

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Konkurransetilsynet

Forsvarsbygg

Mattilsynet

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Norsk polarinstitutt

Vegdirektoratet/ regionene

I løpet av 2012

Direktoratet for forvaltning og IKT

Skipsregistrene

Statens landbruksforvaltning

Sekretariatet for Konfliktrådene

Kontoret for voldsoffererstatning

Veterinærinstituttet

Norsk kulturråd

Direktoratet for nødkommunikasjon

Jeg antar at Difi kun har informert de som ble utsatt fra i fjor i disse planene.

Dette betyr at der er bare 114 organisasjoner det er planlagt at skal med.

En utfordring til offentligutvalget fra et person utenfor mediaverdenen: Hvilke orgqanisasjoner har sneket seg unna Difis planer?