Re: Treg journalføring

#17130
Vegard Førland Venli
Gjest

Gjør gjerne det!

Har irritert meg over det i et par år nå. De fikk kritikk fra ombudsmannen i 2008 og skjerpet seg kraftig etter det:

https://www.sivilombudsmannen.no/kap-v-referat-av-saker/7-saksbehandlingstiden-ved-klagebehandling-av-innsynssaker-article594-2472.html

Nå ser de ut til å være i gamle spor igjen. De har også lagt seg til en vane med at svært mange saker oppheves og sendes tilbake for ny førstegangsbehandling. Tar unødvendig lang tid, særlig om en krever innsyn i trege kommuner. I Oslo kan slike prosesser ta både tre og fire måneder.

Se også denne vedrørende klageinstansens adgang til å oppheve underinstansens vedtak:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/sak-om-innsyn-i-avtale-og-klageinstansens-adgang-til-aa-oppheve-underinstansens-vedtak-i-innsynssaker-article2663-114.html