Re: Tinglysing

#18716
Nils E. Øy
Gjest

Tinglysingsregister er registre som er opprettet for å registrere rettigheter og heftelser til f.eks. grunneiendom, eventuelt med bebyggelse, og til skip, kjøretøy, luftfartøy, oljefelt m.v.

Felles for tinglysingsregistrene er at de har vid innsynsrett i egne regler/forskrifter. De fleste registrene kan man «bla» seg gjennom – i motsetning til at man normalt har innsynsrett bare på ett eller flere bestemte registrerte objekter.

Går du inn på Registeroffentlighet og velger Tinglysingsregistrene får du vite mer. Det vanligste i dag er at man henter opplysninger f eks fra Grunnboken per telefon til Statens Kartverk, via nettstedet til kartverket eller via kommersielle databaser på nettet. Utskrifter/kopier er ofte gebyrbelagt. Man kan også møte opp personlig i kartverkets lokaler på Hønefoss og kreve innsyn der.