Re: Timelister

#17234
Vegard Førland Venli
Gjest

Er helt enig med siste taler i at det får bli opp til det offentlige å vise til eventuelle unntak. Det kan bli en problematikk knyttet til forretningshemmeligheter etter forvaltningsloven § 13, men dette trenger man ikke forskuttere med mindre det påberopes som et reelt behov (av det offentlige) i den enkelte saken.

Personlig ville jeg ikke komplisert innsynskravet med å be organet lage en spørring etter § 9. I dette tilfellet eksisterer dokumentene allerede i form av fysiske timelister. Det er fullt mulig å be om innsyn i dette så lenge vi snakker om et avgrenset prosjekt eller kontrakt (alle timelistene kommunen har fått utlevert fra alle leverandører kan avvises, mens alle timelistene som X entreprenør har levert i forbindelse med bygging av X byggverk, klart er innenfor).

§ 9 er gull, men man risikerer fort å havne i en bakevje som handler om hva som er lett og ikke. Det er forbløffende hvor mange penger det offentlige har investert i IT-systemer som ingen greier å bruke slik de er ment å virke, det kan jeg si etter å ha brukt paragrafen i noen år nå. Men det er en annen debatt:-)