Re: Timelister

#17236
Petimeteret
Gjest

Offentlighetsloven er formulert slik at det er det offentlige organet som skal ha hjemmel for å ikke levere ut dokumentasjonen, ikke du som skal ha en ekstra hjemmel for å spørre.

På det anne side er offentlighetslovens § 9 aktuell her:

§ 9. Rett til å krevje innsyn i ei samanstilling frå databasar

Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar.

Jeg vil også anbefale deg å spisse kravet noe:

For hvilken periode?

Hvor hele organet, for en avdeling, et prosjekt?

Hvilken oppløsnin ( pr medarbeider, pr måned, pr dag?)

Jo tydeligere du er og jo mer du begrenser deg, jo lettere er det for organet å gi innsyn. Men du skal selvfølgelig ikke begrense deg mer enn at du får det du er ute etter