Re: Tilsynsrapporter

#17996
Petimeteret
Gjest

Hei!

Jeg vil begynne med petimeterets regel nr. 1 når det gjelder innsyn: Overlat å finne unntaksbestemmelsene, hvis det er noen, til etaten du har kontakt med..

Dersom du ber om innsyn er de pliktige til å gi innsyn, eller å gi deg en konkret lovhjemmel for å unnta dokumentet for innsyn, se offentlighetslovens § 31.

Deretter vurdere du om begrunnelsen er holdbar.

De to paragrafene i offentlighetsloven jeg ser er mest relevant for å unnta opplysningene er offentlighetslovens § 24.1 og § 13.1 .

§24.1 : Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd fordi innsyn ville motverke offentlege kontroll- eller reguleringstiltak eller andre pålegg eller forbod, eller føre til fare for at dei ikkje kan gjennomførast.

Jeg kan vanskelig se at muligheten for boligtilsyn vil motvirkes av offentlighet.

§13.1: Opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er unnatekne frå innsyn.

Jeg kan ikke forstå at det skal være taushetsbelagt.

Jeg uttaler meg her om endelig rapport etter at den er sendt huseier.