Re: Taushetsplikt

#18540
Kristine Foss
Gjest

Da blir saken litt anderledes, for da har departementet innhentet samtykke slik de skal gjøre hvis du har bedt om det (§ 13(3)). Vedkommende har altså samtykket i at de kan gi deg opplysningene. Ettersom du nå mest sannsynlig sitter med navn på vedkommende, vil jeg anbefale deg å gå i dialog med den det gjelder. Departementet kan ikke pålegge deg taushet i strid med det samtykket som foreligger, men det kan jo hende vedkommende har gitt sitt samtykke under forutsetning om at den som får innsyn (du) ikke skriver noe uten at hun eller han blir involvert. Eller det kan være helt greit for vedk at du omtaler saken, men det er departementet som ikke vil ha omtale. Poenget er uansett at du bør få avklart dette med vedkommende som har gitt samtykket. Har du ikke navnet, så be om å få det fra departementet, også med hjemmel i offl. § 13(3).