Re: taushetsplikt

#17630
Petimeteret
Gjest

Bestemmelsene om at man kan lukke dører er fordi taushetsbelagte og andre opplysninger kan dukke opp i diskusjonen.

I dette tilfellet har det vært lukkede dører før å verne personen som saken omhandler.

Man har ikke lukkede dører for å verne politikerne. Derfor mener jeg at andre politikere må tåle at det som blir sagt blir referert. Men pass på å ikke røpe noe som er unntatt offentlighet.