Re: taushetsplikt

#17628
Christer Alexander Jenson
Gjest

Det er verdt å understreke at lukking av dører ikke etablerer noen taushetsplikt for hva som er sagt i møtet. Taushetsplikten må følge av eksisterende regler – eksempelvis forvaltningsloven eller helse- og omsorgsloven.

EDIT: Dette innlegget ser noe merkelig ut. Det skyldes at når jeg skrev det var ikke Kristine Foss’ innlegg kl. 11:37 synlig for meg.