Re: Studentskipnader

#17002
Kristine Foss
Gjest

Justisdepartementet har flere ganger tatt til ordet for at Samskipnadene BØR inn under offentleglova, uten at dette har blitt fulgt opp (fra samme instans). Dette er organisasjoner som mottar mye statsstøtte både direkte over statsbudsjette og indirekte gjennom lovpålagt semesteravgift. Kan være verdt å ta en ny runde på?