Re: Straffedømt

#17072
Christer Alexander Jenson
Gjest

Enhver kan kreve utskrift av en dom i en straffesak med mindre det er forbudt mot offentliggjøring av dommen, men kravet kan alltid avslås hvis man bare kan identifisere dommen ved hvem som ble dømt. Se straffeprosessloven § 28 tredje ledd.

Dette innebærer at du må oppgi flere opplysninger enn bare navn. Straffeprosessloven lar deg ikke gå på fisketur. Du må kunne identifisere forholdet nærmere, f.eks. ved en kombinasjon av flere av elementene dato, navn på dommer/aktor/forsvarer, hva vedkommende ble tiltalt for, mv.