Re: Statistikk fra Norsk Pasientregister

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Statistikk fra Norsk Pasientregister Re: Statistikk fra Norsk Pasientregister

#18666
Preben
Gjest

I «Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften)» paragraf 3-9 står det «Den databehandlingsansvarlige for Norsk pasientregister kan kreve betaling for behandling og tilrettelegging av opplysninger etter dette kapittel. Betalingen kan ikke overstige de faktiske utgiftene ved slik behandling og tilrettelegging av opplysningene. «

De har alstå en hjemmel for å ta betaling for utskritene