Re: Stasrådsbehandling

#18252
Bjarne Johannessen
Gjest

Jeg har nå mottatt resolusjonen om avslag i disse dokumentene.

Mine grunner for å klage er ikke nevnt. De har derimot gjort en beskrivelse av saksgangen som jeg ikke kjenner meg helt igjen i.

Jeg har også sett på flere resolusjoner fra FAD for siste år. Det er tydeligvis ikke bare jeg som har hatt problemer. Følgende går igjen:

1. Klagegrunnene er fraværende. Det er en ensidig presentasjon av FADS syn.

2. Hendelsesforløpet viser at alle ledd i saksbehandlingen har tatt lang tid.