Re: Stasrådsbehandling

#18256
Sven Marti
Gjest

Hva du gjør videre avhenger vel mest av hva du ønsker å oppnå (materielt har du kanskje fått de opplysningene du lette etter?). Saken er muligens mest av interesse med hensyn på å finne ut hva som gjorde at du ikke fikk innsyn mens tredjeperson fikk innsyn.

Prinsippielt er det ikke noe i veien for at to identiske innsynsbegjæringer, fremsendt på samme tid, fra to forskjellige personer resulterer i to forskjellige resultat. Så lenge spørsmålet om å gi innsyn er undergitt skjønn (selv et rent lovanvendelsesskjønn ? ikke nødvendigvis forvaltningsskjønn) kan to saksbehandlere komme til stikk motsatte resultat. En slik tilsynelatende vilkårlig forskjellsbehanding er ikke nødvendigvis ulovlig i seg selv. Men når forvaltningen i ettertid blir gjort oppmerksom på at en annen innsynsbegjæring er tatt til følge må de etter min mening ha en konkret begrunnelse for forskjellsbehandlingen. De kan tenkes å komme til at den som fikk innsyn fikk det ved en ?feil? (at han egentlig ikke hadde noe rettskrav, men fikk det likevel).

Det er imidlertid grunn til å tro at en saksbehandler av kjøtt og blod i et slikt tilfelle vil lete etter argumenter som forsvarer forskjellsbehandlingen, uansett hvor søkt en slik begrunnelse kan tenkes å være. Innsyn er derfor på mange måter fortsatt noe man rent faktisk må ?søke? om. Da gjelder det å ha de ?riktige begrunnelsene?, som i stor grad nok dreier seg om å ha et godt forhold til den saksbehandleren / det organet som skal behandle en slik søknad.