Re: Startlån

#17694
Selmar
Gjest

Du bør i alle fall sørge for å levere en ny søknad i morgen allerede. Spør om å få snakke med noen, slik at du forsikrer deg om at all nødvendig dokumentasjon er vedlagt. Det nedkorter behandlingstiden. Sørg for å samarbeid, byråkratene vil deg ikke noe vondt, men har sine rutiner som de må følge. Hvis du samarbeider gjør du jobben lettere for dem, og samtidig for deg selv.

Du kan videre få en kopi av, eller bekreftelse på at søknad er levert. Denne kan du gi banken du har fått lån hos. Slik har de noe å forholde seg til. Du kan også be Husbanken om en forklaring på hvorfor ting er blitt slik de er blitt. Denne forklaringen gir du videre til banken.

Dette var bare en slags praktisk oppskrift, med det håp at ting kan ordne seg. Jeg ville ventet med pessimismen til alt håp er ute (og det er det sjeldent). Hvis du da mener du er blitt feilbehandlet, bør du kanskje gjøre noe, men hva vet jeg ikke. Det kan kanskje noen andre svare på.