Re: ssb

#18198
Kristine Foss
Gjest

Hei,

De må uansett vise til en lovhjemmel når de unntar opplysninger som departementet selv innehar. Dette følger av offentletlova § 31(1). Jeg ville derfor begynt med å kreve en hjemmel i offentleglova for at de unntar opplysningene, så kan man ta stilling til om lovgrunnlaget holder når de kommer med en hjemmel.