Re: Søknad om serveringsbevilling

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Søknad om serveringsbevilling Re: Søknad om serveringsbevilling

#17570
Arne Jensen
Gjest

For øvrig har Sivilombudsmannen sagt dette om taushetsplikt i slike saker (gjelder riktignok skjenkebevilling og møteoffentlighet, men selve taushetspliktvurderingen vil i stor grad være parallell:

?Den som søker om skjenkebevilling må som hovedregel avfinne seg med at også ens personlige forhold blir offentlig belyst og drøftet under bevillingsbehandlingen fordi det er viktig for en bevillingshaver å ha offentlig tillit. Taushetsplikten setter imidlertid skranker her. Det må likevel etter mitt syn kunne kreves at det foreligger spesielle forhold som gir grunn til å anta at representantene i forbindelse med behandlingen i offentlig møte vil trekke frem nærgående personlige opplysninger om bevillingshaveren for at dørene skal kunne lukkes.?

(Sivilombudsmannens årsmelding 1998 s 142)

Det er med andre ord slik at dersom du av egen vilje søker et offentlig privilegium, som en skjenke- eller serveringsbevilling er, som må du faktisk påregne større grad av offentlighet rundt forhold som kanskje i andre sammenhenger (f eks ved sykdom eller søknad om sosialhjelp) ville bli ansett som omfattet av taushetsplikten.