Re: Søknad om serveringsbevilling

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Søknad om serveringsbevilling Re: Søknad om serveringsbevilling

#17580
Vegard Førland Venli
Gjest

De faktiske forholdene rundt søknaden er ikke taushetsbelagt, og må offentliggjøres. Som minimum må du få opplyst hvem som søker, om hva, og også kommunens konklusjon.

Flere etater skal uttale seg om vedkommende søker, før søknaden avgjøres av kommunen. Det er ikke uvanlig at opplysninger i denne runden inneholder taushetsbelagte opplysninger. For eksempel kan politiet fraråde skjenkebevilling på bakgrunn av forhold som søker ikke er blitt domfelt for. For eksempel vært i kontakt med politiet en rekke ganger, men saken henlagt.

Dersom du ønsker å skrive om sakene, som jo ofte skaper mye folkelig engasjement (folk vil jo ha et sted å «drekka» .. ), anbefaler jeg deg å alliere deg med søker. Om de risikerer å ikke få bevilling får det jo ganske store konsekvenser for dem. De har med andre ord ofte en interesse av å få saken belyst. Om de selv opphever taushetsplikten er det ingen ting i søknadspapirene som kan unntas. Da får også allmennheten full tilgang til eventuelle opplysninger som taler mot bevilling.

Ferdige maler for taushetspliktsaker er tilgjengelig her inne, klag på 1-2-3 siden.