Re: sletting av heftelser

#17884
Christer Alexander Jenson
Gjest

Heftelser på en eiendom slettes ved at det tinglyses bevis for at heftelsen ikke lenger eksisterer, eller at det tinglyses en erklæring fra den som er berettiget etter heftelsen om at heftelsen ikke lenger skal stå i grunnboken, jfr. tinglysningsloven § 32.

Dersom du trenger nærmere hjelp kan du henvende deg til Statens Kartverk ( http://www.statkart.no ) som er registermyndighet.