Re: Sendrektighet

#18018
Ingrid Torp
Gjest

Det følger av Offentleglovas § 29 at et innsynskrav skal avgjøres uten ugrunnet opphold. I ditt tilfelle vil det utvilsomt være verdt å minne om at sivilombudsmannen gjentatte ganger har lagt til grunn at de fleste begjæringer om dokumentinnsyn bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (SOMB 2005-14).