Re: Rimelig tid for journalføring

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Rimelig tid for journalføring Re: Rimelig tid for journalføring

#17730
petimeteret
Gjest

Jeg går ut fra at du ikke mener EPJ, som var forløperen til OEP.

En virksomhet skal føre en journal løpende. For at den skal føres løpende mener jeg at den bør være klar innen en uke. For virksomheter som er med i OEP kan det ta noen dager til før journalen er publisert. Forventningene er jo at journalen skal legges ut på OEP umiddelbart etter at den er klar, men jeg har ikke sett noe krav på hvor fort den må legges ut. Virksomheter som ikke er med i OEP har ikke en plikt til å legge ut en journal.

Dersom du aktivt ber om innsyn i journalen hos virksomheten gjelder jo hovedregelen på at du bør få det etter 1-3 dager.