Re: Referater fra ledermøter

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Referater fra ledermøter Re: Referater fra ledermøter

#17590
Arkivaren
Gjest

Hvis du jobber i et offentlig organ som er underlagt arkivforskriften og offentleglova, kan du vise til det regelverket. Det er ikke nødvendigvis journalføringsplikt på slike dokumenter, men trolig arkiveringsplikt (dersom de enten har verdi som dokumentasjon eller er gjenstand for saksbehandling). De færreste (trolig ingen) intranett har godkjent arkiveringsfunksjonalitet, og da holder det ikke å si at det er tilstrekkelig å legge det på intranettet.

Du kan altså slå lederne i hodet med arkivlov og offentlighetslov, men i tillegg til å slå, så kan du jo forklare at det er vedlig lurt å gjøre det. Sannsynligvis vil dere ved neste oppgradering av intranettet miste mye dokumentasjon, eller så lar ikke dokumentene seg konvertere. Et noarkbasert system vil derimot ivareta sikker lagring på kort og lang sikt.