Re: Rapport distriktsrevisjonen

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Rapport distriktsrevisjonen Re: Rapport distriktsrevisjonen

#17616
Vegard Førland Venli
Gjest

Det er neppe anledning til å unnta rapporten fra offentlighet, etter at den er fremlagt for rådmannen. Jf. offentleglova § 16, som lister opp tilfeller der unntaksadgangen for interne dokumenter IKKE gjelder:

«c) dokument frå eller til kommunale og fylkeskommunale kontrollutval, revisjonsorgan og klagenemnder»

Skrev nylig en artikkel om en tilsvarende sak på kommunal-rapport.no: http://www.kommunal-rapport.no/artikkel/brev_fra_iks_er_ikke_internt

I den saken var riktignok det springende punktet at kommunerevisjonen er organisert som eget selvstendig rettssubjekt (IKS). Frogn ser jeg er organisert som offentlig forvaltning eiet av kommunen, så saken er ikke direkte sammenlignbar i så måte.

Men tviler uansett på at rapporten du sikter til nå kan unntas offentlighet. Be om hjemmel!