Re: Private selskaper støttet av offentlige

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Private selskaper støttet av offentlige Re: Private selskaper støttet av offentlige

#17660
Christer Alexander Jenson
Gjest

Dersom fylkeskommunene har eierandeler tilsvarende minst halvparten av stemmene i generalforsamling eller lignende, eller har rett til å velge mer enn halvparten av medlemmene med stemmerett i styre eller lignende, er foretaket som hovedregel omfattet av offentleglova, jfr. lovens § 2 første ledd bokstav c og d.

Et foretak er også omfattet av offentleglova hvis det treffer vedtak (i forvaltningslovens forstand), offentleglova § 2 første ledd bokstav b. Støtte til kulturfremmende arbeid vil vanligvis ikke falle inn under definisjonen av vedtak.

Det faktum at et foretak er finansiert av offentlige midler har ikke betydning for om offentleglova gjelder foretaket. Det er eierskapet (mer enn halvparten av stemmene/medlemmene) og arbeidsoppgavene (treffe vedtak) som er avgjørende.

Det er derfor ikke mulig å gi deg noen sannsynlighetsberegning for om du vil få innsyn eller ikke.