Re: postlister

#17260
Vegard F. Venli
Gjest

Hei. Jo du tenker helt rett. Det viktigste budskapet kommer nederst i denne posten, men first things first:

Taushetsplikten må være konkret og gjelder kun opplysninger. Kun de opplysninger som faktisk er underlagt taushetsplikt, skal unntas. I saker hos pasient og brukerombudet er det vel ganske opplagt at de fleste inneholder slike opplysninger. Det betyr at ombudet plikter å ikke røpe enkeltpasienters sykdomsforhold og lignende for uvedkommende. I de fleste tilfeller vil det nok være tilstrekkelig å sladde navnet på den det gjelder, slik forvaltningsloven § 13 a nr 2 åpner opp for. Husk at pasientombudet har saker fra et helt fylke. I mange tilfeller vil det derfor være mulig å gå ut med mange opplysninger, også om sykdomsforhold, så lenge en sladder pasientens navn, og andre opplysninger som kan føre til identifisering. Som hovedregel vil jeg også hevde at både navn på behandlingssted og helsepersonell skal gis ut usladdet. Husk at det ikke er en privatsak å gjøre jobben sin faglig uforsvarlig.

Så til det viktigste. Når folk først går til ombudet, er det ikke uventet om de er ganske irriterte allerede. Mange vil derfor ha en egeninteresse i at saken eksponeres, for slik å bidra til at det de opplevde ikke skjer igjen. Her inne på presse.no/offentlighet/ finner du en ferdig mal du kan bruke for å begjære taushetsplikten opphevet. Det som skjer er at du skriver et brev til ombudet, vedlagt et brev fra deg til vedkommende i saken du ønsker å få fullt innsyn i. Her skriver du at du jobber som journalist og er interessert i saken. Du kan også skrive at nærmere premisser for eventuell publisering av saken kan avtales nærmere. Poenget her er at da plikter ombudet å videreformidle henvendelsen til vedkommende. Dermed får du fullt innsyn og i noen tilfeller enda bedre, en case.! ta-da:)

Ta gjerne kontakt med meg eller noen av de andre kontaktpersonene oppført her inne, ved behov for ytterligere oppfølging eller tips. Lykke til!