Re: Påtegninger på innkomne brev

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Påtegninger på innkomne brev Re: Påtegninger på innkomne brev

#17332
petimeteret
Gjest

For det første synes jeg det er en uting å påføre påtegninger på et innkommende dokument. Dersom man har en viktig kommentar til et innkommende brev, kan man skrive dem i et separat dokument. Da ville man fått ett innkommende dokument og et internt dokument.

Den enkleste måten å vurdere spørsmålet ditt på er å se dette som to dokument. Et dokument, der alle påtegninger er fjernet. Det skal vurderes som et innkommende dokument. Det andre er et dokument med påtegninger som kan vurderes som et internt dokument.

Da synes jeg det, dessverre, er logisk at departementet kan fjerne kommentarene med hjemmel i § 14, men ikke glem at meroffentlighet også skal vurderes. ?Uskyldige? kommentarer vil ofte måtte frigjøres etter en vurdering etter § 11, selv om dokumentet er internt. Hadde jeg vært interessert i å få se kommentarene, ville jeg brukt den ?forvirring? departementet har skapt ved sin spesielle saksbehandlingspraksis som et argument for meroffentlighet.